Vysokotlakové čistenie kanalizácie

Kontakt

Čistenie kanalizácií tlakom
a frézovanie i silne upchatých potrubí

Vysokotlakové čistenie kanalizácie patrí medzi najmodernejšie, najpoužívanejšie a najefektívnejšie metódy čistenia kanalizácii vo svete.

Tento typ čistenia kanalizácie realizujeme predovšetkým na čistenie ležatých rozvodov od priemeru potrubí DN 100 mm a viac v rodinných domoch, bytových domoch, firmách, priemyselných podnikoch, obciach, mestách atď.

Čistenie kanalizácie vysokým tlakom významne prispieva k predĺženiu životnosti kanalizácie a predchádzaniu havarijných stavov.

Čistenie vonkajšej kanalizácie
a frézovanie i silne upchatých potrubí

Dokonale vyčistíme Vašu stupačku či ležatú kanalizáciu od usadenín či pevných nečistôt. Vyčistíme Vám domovú, bytovú i vonkajšiu kanalizáciu.

Čistenie realizujeme pomocou vysokotlakového vodného čerpadla umiestneného vo vozidle s nádržou. Tlakové čerpadlo je schopné generovať vodu pod regulovaným tlakom až do výšky niekoľko 100 atmosfér. Na čerpadlo je cez hydraulický bubon pripojená tlaková hadica s dĺžkou niekoľko desiatok metrov ukončená tryskou.

Trysky sú vymeniteľné, s rôznym počtom otvorov, s rôznymi uhlami podľa profilu potrubí a druhu čisteného materiálu.

Oblasť použitia
vysokotlakovej technológie

  • Čistenie kanalizácií od priemeru DN 100 mm a viac
  • Čistenie kanalizačných prípojok a hlavných kanalizačných stôk
  • Čistenie odpadov rodinných domov, priemyselných objektov
  • Čistenie v mestách, obciach, gastrozariadeniach
  • Preventívne čistenie kanalizácie
  • Čistenie odtokov žúmp a septikov
  • Čistenie drenáží a odvodňovacích systémov